Meerderheid van de Europeanen kant zich tegen het gebruik van grotere vrachtwagens en megatrucks op de Europese wegen

Uit recent onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk marktonderzoeksbureau op vraag van sectororganisatie RFF, blijkt dat de meerderheid van de Europese burgers niet op de hoogte is van de gevolgen die een eventuele introductie van 'megatrucks' of 'gigaliners' zou hebben op het wegennet. Een grote meerderheid is van mening dat het bevorderen van gecombineerd spoor- & wegvervoer te verkiezen is om de files op de wegen te verminderen en hogere veiligheidsnormen te garanderen. Bovendien ondermijnt de introductie van megatrucks de doelstellingen van de Europese Green Deal: door enkel het wegtransport te optimaliseren, worden de aanzienlijke gevolgen voor de bredere transportsector over het hoofd gezien.

 

De enquête, die werd uitgevoerd tussen 18 en 26 april, omvatte 8037 online interviews in 9 EU-lidstaten (Frankrijk, Duitsland, België, Oostenrijk, Italië, Polen, Hongarije, Spanje en Roemenië). Hoewel de respondenten in grote mate onbekend waren met megatrucks (specifiek voor België: 14% was op de hoogte van het onderwerp, 26% was slechts vaag op de hoogte en 60% was totaal niet op de hoogte), leidde de gegeven informatie tot grote bezorgdheid.

Wanneer de kenmerken van megatrucks werden verduidelijkt, sprak een meerderheid van de respondenten (minimaal 6 op de 10, in ieder land) zich negatief uit over het gebruik ervan. Er werd bezorgdheid geuit over de nadelige gevolgen voor de wegeninfrastructuur, de toename van files, de verminderde verkeersveiligheid en de toename van geluidsniveaus. In België bevestigde een overweldigende 87% van alle respondenten de veiligheidsrisico's die megatrucks met zich meebrengen voor chauffeurs, voetgangers en fietsers, evenals de druk op de overheidsbegrotingen.

Bovendien gelooft 71% van de Belgische respondenten ook dat de invoering van deze megatrucks het goederenvervoer per spoor zou kunnen verminderen. In lidstaten waar goederenvervoer per spoor sterk is ingeburgerd (inclusief gecombineerd vervoer met containers), vinden 6 op de 10 burgers dat deze landen geen 'megatrucks' zouden mogen toestaan.

92% van de Belgische respondenten vindt het belangrijk (42% vindt het zelfs zeer belangrijk) om gecombineerd vervoer te promoten als alternatief voor de introductie van megatrucks, net omdat dit de filedruk en veiligheidsrisico's sterk zou verminderen.

In een eerdere persverklaring waarschuwde de spoorvrachtsector zelf - via de sectororganisatie RFF - dat hoewel de EU van plan is om het vervoer groener te maken door meer gewicht en ruimte voor batterijen toe te staan, het huidige voorstel feitelijk de doelstellingen van de Green Deal voor Europa in gevaar brengt, omdat het louter het wegvervoer optimaliseert zonder rekening te houden met de enorme impact op de totale transportsector.

Lineas bevestigt het standpunt van RFF en benadrukt het belang van gecombineerd spoor- en wegvervoer. Hoewel we volledig achter de elektrificatie van het wegtransport staan, vooral wanneer dit gericht is op korte-afstandstransport per vrachtwagen, zijn we sterk gekant tegen het toestaan van hogere gewichten en maten voor niet-elektrische vrachtwagens en voor het toestaan van grensoverschrijdende flows, niet alleen voor deze vrachtwagens maar ook voor Megatrucks.

Daarom moeten de EU-richtlijn inzake Weights en Dimensions en de richtlijn inzake gecombineerd vervoer ook samen worden herzien, en moet de herziene richtlijn inzake Weigths en Dimensions:

  • ervoor zorgen dat het gewicht en de afmetingen van elektrische trucks compatibel zijn met gecombineerd vervoer en dat extra gewicht enkel voor elektrische trucks wordt toegelaten.
  • rekening houden met alle transportmodi bij het beoordelen van de impact, niet alleen met optimalisatie binnen het wegtransport.

Zo niet, dan zijn de doelstellingen van de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit, namelijk een toename van het goederenvervoer per spoor met 50% tegen 2030 en een verdubbeling tegen 2050, niet haalbaar.

 

Kijk voor meer informatie op www.railfreightforward.eu/news

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Lineas

Lineas helpt bedrijven hun supply chain klimaatneutraal te maken door hun cargo van de weg naar het spoor te shiften en zo 90% minder CO2 uit te stoten. Het bedrijf heeft hiervoor het grootste private spoornetwerk in Europa gebouwd dat klanten snelle, dagelijkse en betrouwbare connecties aanbiedt doorheen het continent. Lineas telt bijna 2,000 medewerkers en heeft het hoofdkantoor in België met vestigingen in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Spanje. 

Lineas is het grootste private spoorvrachtbedrijf met als aandeelhouders de onafhankelijke private equity-groep Argos Wityu, de FPIM en het Lineas management. 

Neem contact op met

Koning Albert II-laan 37 1030 Brussels België

+32468173307

annelies.hervent@lineas.net

lineas.net