Lineas stelt haar nieuwe FAME-locomotief voor, een mijlpaal in duurzame transportinnovatie.

Lineas, de grootste private spoorwegoperator in Europa, is trots haar nieuwe FAME-locomotief voor te stellen in North Sea Port Gent. Met deze locomotief benadrukt het bedrijf haar focus op het zoeken naar duurzame oplossingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot in de transportsector.

FAME, afkorting voor Fatty Acid Methyl Ester, is een biobrandstof die onder meer wordt geproduceerd uit non-food grondstoffen zoals afgewerkte bak- en braadolie. Hoewel het al wordt gebruikt in scheepsmotoren en eenvoudige verbrandingsinstallaties, werd waste-based FAME nooit eerder ingezet voor locomotieven. Lineas had de primeur om dit als eerste spoorvrachtoperator te testen.

Momenteel bevindt Lineas zich in de laatste testfase, die naar verwachting tot juni van dit jaar zal lopen. Deze tests, die samen met Cargill werden opgezet, zijn van cruciaal belang om de prestaties en betrouwbaarheid van de locomotieven die op FAME rijden te valideren voordat ze operationeel worden.

Met de FAME-locomotief, die vandaag wordt voorgesteld, wil Lineas het belang van biobrandstoffen zoals FAME benadrukken: het is een direct beschikbaar alternatief voor diesel, te gebruiken op niet-geëlektrificeerde spoorlijnen zoals die in de Vlaamse havens.

Het gebruik van FAME biedt aanzienlijke emissiereducties, mits het voldoet aan strenge criteria (zoals afkomstig zijn uit afvalstromen en gecertificeerd zijn volgens REDII-normen): deze bedragen tot 84% in vergelijking met conventionele diesel. Concreet wil Lineas, dankzij het gebruik van FAME en andere biobrandstoffen, haar Scope 1-emissies met 42% verminderen tegen 2030, een doelstelling die in lijn is met de gevalideerde Science Based Targets.

"De tests die momenteel worden uitgevoerd met FAME benadrukken onze inspanningen om duurzame transportoplossingen te implementeren," zegt Bernard Gustin, Executive Chairman van Lineas. "We blijven ons inzetten om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd de efficiëntie en betrouwbaarheid van onze diensten te garanderen."

Krzysztof Szmidt, EMEA Regional Transportation and Global Water Mode Lead bij Cargill voegt hieraan toe: "We zijn blij te kunnen aankondigen dat de test tot nu toe een succes is, wat de deur opent naar grotere decarbonisatie-inspanningen in België en daarbuiten. Cargill werkt samen met partners zoals Lineas om de overgang naar schonere, hernieuwbare energie te versnellen, terwijl we kijken naar een toekomst waarin we kunnen groeien en goederen duurzamer kunnen vervoeren."

Hoewel het gebruik van bio-brandstoffen zoals FAME een grote stap voorwaarts betekent, wil Lineas ook benadrukken dat er een dringende nood is aan verdere infrastructuurontwikkeling om deze brandstoffen wijdverspreid te kunnen gebruiken. Momenteel ontbreekt het aan tankinfrastructuur voor de bevoorrading van biobrandstoffen, wat de onmiddellijke uitrol ervan belemmert. Lineas roept op tot samenwerking tussen alle belanghebbenden om deze cruciale infrastructuur te ontwikkelen en de transitie naar duurzame transportbrandstoffen te versnellen.

Hoewel goederenvervoer per spoor al de meest duurzame transportoplossing is, wil Lineas ​ zich blijven inspannen om de transporten nog verder te verduurzamen. Op die manier wil het bedrijf ook haar klanten helpen om hun transportemissies aanzienlijk te verminderen, terwijl het tegelijkertijd haar klanten de hoogste kwaliteit van dienstverlening biedt.

Ook North Sea Port, een van de belangrijkste logistieke hubs in het werkgebied van Lineas, toont zich tevreden over de inzet van FAME bij het spoorvrachtvervoer binnen haar regio. Daan Schalck, CEO North Sea Port: “North Sea Port wil het aandeel van goederenvervoer via het spoor optrekken van 10 naar 15%. De emissiereducties die FAME mogelijk maakt, leveren een waardevolle bijdrage aan de verduurzaming van het transport in het havengebied. Leveranciers van alternatieve brandstoffen en spooroperatoren worden hierbij belangrijke partners in de haven.”

Daan Schalck (North Sea Port), Krzysztof Szmidt (Cargill), Kurt Coffyn (Lineas)
Daan Schalck (North Sea Port), Krzysztof Szmidt (Cargill), Kurt Coffyn (Lineas)

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Lineas

Lineas helpt bedrijven hun supply chain klimaatneutraal te maken door hun cargo van de weg naar het spoor te shiften en zo 90% minder CO2 uit te stoten. Het bedrijf heeft hiervoor het grootste private spoornetwerk in Europa gebouwd dat klanten snelle, dagelijkse en betrouwbare connecties aanbiedt doorheen het continent. Lineas telt bijna 2,000 medewerkers en heeft het hoofdkantoor in België met vestigingen in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Spanje. 

Lineas is het grootste private spoorvrachtbedrijf met als aandeelhouders de onafhankelijke private equity-groep Argos Wityu, de FPIM en het Lineas management. 

Neem contact op met

Koning Albert II-laan 37 1030 Brussels België

+32468173307

annelies.hervent@lineas.net

lineas.net