Europese primeur: trieerheuvel in haven Antwerpen voor het eerst neutraal uitgebaat

Sneller, efficiënter en voordeliger goederentreinen samenstellen

ANTWERPEN, woensdag 5 april 2023 – Meer, sneller en voordeliger goederen transporteren per spoor want dat is goed voor de economie en goed voor het milieu. Dat is de essentie van dit verhaal. De neutrale uitbating van de automatische trieerheuvel in het rangeerstation Antwerpen-Noord, in de haven, is een belangrijke springplank om dat doel te bereiken. Want dankzij deze spoorinfrastructuur, in het grootste en drukste goederenstation van België, kan je efficiënter treinen samenstellen. Om het speelveld voor iedereen gelijk te maken, werken Port of Antwerp-Bruges, Railport Antwerpen, Lineas en Infrabel samen om deze cruciale installatie voor alle spoorwegondernemingen beschikbaar te stellen aan gelijke voorwaarden.

Sneller en efficiënter goederentreinen samenstellen

Tot zes keer sneller goederentreinen samenstellen, dat is dé troef van de automatische trieerinstallatie van het vormingsstation Antwerpen-Noord in de Port of Antwerp-Bruges (PoAB). Het belang van deze logistieke draaischijf, waar “puzzelen” met goederentreinen dagelijkse kost is, is dus niet te onderschatten. Toch is deze installatie al geruime tijd onderbenut. Voor veel spoorwegondernemingen is het gebruik ervan een te hoge investering omdat ze rangeerlocomotieven en gespecialiseerd personeel nodig hebben. Dankzij de samenwerking tussen Port of Antwerp-Bruges, Railport Antwerpen, vrachtvervoerder Lineas en infrastructuurbeheerder Infrabel komt hier nu verandering in. In de kern van het plan: de neutrale uitbating van de automatische trieerinstallatie. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het Belgische spoor dat zoiets gebeurt. Meer nog, het is zelfs een Europese primeur!

Gelijk speelveld voor iedereen

De neutrale uitbating van de spoorinstallatie startte op 1 april 2023. Dat betekent dat ze beschikbaar is voor alle spoorwegondernemingen aan gelijke voorwaarden. Lineas engageert zich om rangeringen voor iedereen uit te voeren aan marktconformetransparante tarieven en voorwaarden. Deze activiteit wordt opgevolgd door Infrabel in samenwerking met PoAB. Bovendien wordt de prijszetting voor de trieerdiensten gecontroleerd door de spoorregulator.

Het neutrale beheer werkt niet alleen drempelverlagend, het stimuleert ook samenwerking tussen verschillende bedrijven om hun goederen te verzamelen. Daardoor valt een deel onnodige treinbewegingen weg. Dat is niet alleen veiliger, er komt zo ook meer capaciteit vrij in de al erg drukke sporenbundels in het Antwerpse havengebied. Dit gemeenschappelijke plan vinkt dus alle vakjes af waardoor goederenspoorvervoer in de PoAB nog veiliger, sneller, efficiënter, economischer, voordeliger en milieuvriendelijker wordt.

Transparante software om activiteiten op te volgen

Om het geheel nog verder en beter te stroomlijnen ontwikkelen Infrabel en PoAB een performant software programma. Via dit computersysteem, gekoppeld met de trieerinstallatie, kunnen klanten hun aanvragen gemakkelijk en snel opvolgen. De gebruikers kunnen in real-time de status van hun goederentrein en/of wagons opvolgen. Bijvoorbeeld wanneer die klaar is en waar die staat. Elke stap in het trieerproces wordt ingegeven in het systeem en is altijd raadpleegbaar. Dat biedt een duidelijk overzicht voor de klanten. De infrastructuurbeheerder zal, samen met de neutrale uitbater Lineas, finaal instaan voor de planning, de capaciteit toewijzen en oplossingen zoeken in geval van dubbele boekingen.

Modal shift – Verdubbelen van goederenspoorvervoer

Het neutrale beheer van de trieerinstallatie is een belangrijk onderdeel van de duurzame spoorvisie 2030. Deze gemeenschappelijke toekomstvisie, ontwikkeld door Infrabel, PoAB en Railport Antwerpen wil het aandeel van het aantal goederen dat per spoor wordt vervoerd in de haven in Antwerpen tegen 2030 verdubbelen. Deze zogenaamde modal shift wil het spoor aantrekkelijk maken zodat meer en meer bedrijven ervoor kiezen. Want wie zijn goederen per spoor transporteert, kiest voor minder vrachtwagens en minder files op de weg. En dat is een win-win voor de economie en het milieu.

Federale regering steunt goederenspoorvervoer

Vorige week nog, op 24 maart 2023, maakte de federale regering op voorstel van federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet €15 miljoen vrij om het “verspreid goederenvervoer” per spoor te subsidiëren (losse wagons). De regering keurde daarvoor een steunregeling goed. Dit past ook in de doelstelling van de federale regering om het volume van het vrachtvervoer per spoor te verdubbelen tegen 2030.


Perscontacten


OVER INFRABEL N.V. VAN PUBLIEK RECHT

Infrabel is de naamloze vennootschap van publiek recht, verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van het Belgische spoorwegennet. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de toekenning van de rijpaden aan alle Belgische en buitenlandse operatoren. De specifieke structuur van de aandeelhouders van Infrabel waarborgt een volledige onafhankelijkheid. Infrabel werd op 1 januari 2005 opgericht na de splitsing van de Belgische spoorwegen. De onderneming stelt vandaag zo’n 9.500 personen te werk en realiseert een omzet van ongeveer 1,1 miljard euro (2021).

OVER PORT OF ANTWERP-BRUGES

Met een totale doorvoer van 287 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

OVER NV RAILPORT ANTWERPEN

Railport Antwerpen is een gezamenlijk initiatief van Port of Antwerp, de Maatschappij Linkerscheldeoever, essenscia (de sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences) en Alfaport (het platform van en voor ondernemingen en beroepsverenigingen uit de Antwerpse haven binnen Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland). Hoofdtaak van Railport is de coördinatie van verschillende spooractiviteiten in de haven om het spoorvervoer in de haven te verbeteren en te stimuleren. Railport vervult daartoe een brugfunctie tussen de spoorwegmaatschappijen, havenbedrijven, verladers, terminals en spoorinfrastructuurbeheerder.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Lineas

Lineas helpt bedrijven hun supply chain klimaatneutraal te maken door hun cargo van de weg naar het spoor te shiften en zo 90% minder CO2 uit te stoten. Het bedrijf heeft hiervoor het grootste private spoornetwerk in Europa gebouwd dat klanten snelle, dagelijkse en betrouwbare connecties aanbiedt doorheen het continent. Lineas telt bijna 2,000 medewerkers en heeft het hoofdkantoor in België met vestigingen in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Spanje. 

Lineas is het grootste private spoorvrachtbedrijf met als aandeelhouders de onafhankelijke private equity-groep Argos Wityu, de FPIM en het Lineas management. 

Neem contact op met

Koning Albert II-laan 37 1030 Brussels België

+32468173307

[email protected]

lineas.net